W tym roku będą one mogły przystąpić do egzaminów aż trzykrotnie. Taka możliwość dotyczy przede wszystkim osób ze średnim wykształceniem, które ukończyły kurs specjalistyczny i złożyły do 31 grudnia ubiegłego roku wniosek o gotowości przystąpienia do egzaminu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 1 stycznia, osoby te nie mogłyby zdobyć licencji pośrednika nieruchomości, bowiem zgodnie z nowymi przepisami mogą ją otrzymać jedynie osoby, które ukończyły studia wyższe i studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Ministerstwo Infrastruktury zdążyło jednak przed końcem ubiegłego roku wydać rozporządzenie, które dopuszcza możliwość zdobycia licencji pośrednika osobom ze średnim wykształceniem. Dzięki temu rozporządzeniu jeszcze w tym miesiącu przeprowadzony zostanie taki egzamin, a w całym roku kandydaci będą mogli przystąpić do tego sprawdzianu trzykrotnie – czytamy w dzienniku.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. nr 35, poz. 314).