Dane o środowisku muszą publikować:

  • administracja rządowa – centralna i terenowa, czyli np.: ministrowie, wojewodowie, Główny Urząd Statystyczny, dyrektorzy parków narodowych czy powiatowego inspektora sanitarnego;
  • jednostki samorządu terytorialnego, np.: wójtowie, burmistrzowie czy starostowie;
  • inne podmioty powołane do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, np. Lasy Państwowe.

    Nie ma wymogu zamieszczania wszystkich danych na własnych stronach internetowych. Wystarczą linki zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a dane można podawać w innym miejscu. Może to być choćby Ekoportal, specjalnie stworzony w tym celu przez Ministerstwo Środowiska. Zamieszczanie środowiskowych danych przez urzędy jest w Ekoportalu bezpłatna. Dzięki temu organy zobowiązane do ekologicznych publikacji w Internecie mogą wywiązać się ze swoich obowiązków, nie ponosząc dodatkowych kosztów prowadzenia strony internetowej. Do tej pory na zamieszczanie danych w witrynie Ekoportalu zdecydowało się około 500 urzędów, zarówno gminnych, jak i wojewódzkich czy powiatowych.