System usprawni pracę administracji zespolonej, która – podobnie jak Śląski Urząd Wojewódzki – będzie świadczyła dla obywateli usługi drogą elektroniczną. System informatyczny ułatwi mieszkańcom województwa śląskiego korzystanie z usług administracji rządowej realizowanych drogą elektroniczną. Jego wdrożenie zmniejszy koszty działalności administracji zespolonej w województwie i zapewni wykonywanie zadań przez jednostki podległe wojewodzie w sposób przejrzysty, uporządkowany, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz z zachowaniem wysokich standardów jakości.

Umowę między Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a Wojewodą Śląskim o dofinansowaniu projektu Elektronicznej Platformy Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej podpisali: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz i wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Wartość projektu wynosi blisko 8 mln złotych. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z dwóch źródeł: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 378 710,02 zł stanowią 80,31 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny beneficjenta to 1 563 899,90 zł, co stanowi 19,69 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Realizacja projektu zakończy się w IV kwartale 2012 roku.

Platforma systemu zbudowana zostanie z dwóch komponentów: Podsystemu Monitoringu i Kontroli Przepływu Pracy, wraz ze wspomagającym bieżącą obsługę spraw modułem komunikacji z platformą ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz z Centralnego Podsystemu Wspomagania Realizacji Zadań Obsługowych z kompleksową obsługą zarządzania jednostek budżetowych w następujących obszarach: księgowość, płace, kadry, planowanie budżetu, rejestracja czasu pracy pracowników, obsługa środków trwałych.