Informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ  w formie elektronicznej, a także Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.

Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie

przykladowy-zapisy-SIWZ-elektroniczny-JEDZ

Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja

Szkolenia w ApexNet z elektronizacji zamówień publicznych:

Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne

POZNAŃ  24-25 kwietnia 2018     Łukasz Czaban

WROCŁAW  24-25 kwietnia 2018     Grzegorz Czaban

KATOWICE  26-27 kwietnia 2018   Grzegorz Czaban