W tym roku zamawiający pierwszy raz są zobowiązani do przesyłania informacji drogą elektroniczną. Aby to zrobić, należy wejść do serwisu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (www. uzp. gov. pl).

Umieszczony jest tam formularz z rubrykami do wypełnienia. Osobny jest przeznaczony dla zamawiających klasycznych i osobny dla zamawiających sektorowych.