Jednakże już dziś sądy wykorzystują osiągnięcia techniki, aby ułatwić petentom dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Najlepszym tego przykładem jest e-wokanda, która bardzo dobrze sprawdza się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Dzięki niej strony postępowania mogą sprawdzić, czy interesująca je rozprawa nie została odwołana, nie zmieniono godziny jej rozpoczęcia bądź sali, w której ma się odbyć. W większości sądów w Polsce działają także elektroniczne skrzynki podawcze. Obecnie jednak, aby składać pisma za pośrednictwem internetu, trzeba dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że niedługo się to zmieni i z takiej formy kontaktu z sądem będzie można korzystać bez spełniania dodatkowych warunków.