Konkurs EPSA jest okazją do zaprezentowania na forum europejskim wdrażanych w polskich urzędach inicjatyw i tym samym kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej służby cywilnej. Szczególnie istotny jest udział urzędów z Polski, gdyż finał EPS-y jest planowany na listopad 2011 r. – czyli w okresie sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

W 2011 r. nagroda będzie przyznawana w trzech obszarach:

 • obsługi obywatela (Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate),
 • współpracy rządu z partnerami społecznymi (Opening Up the Public Sector through Collaborative Government),
 • ochrony środowiska (Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector).

  Urzędy będą mogły składać swoje aplikacje od 17 stycznia do 25 marca 2011 r.

  Więcej informacji na stronie www.epsa2011.eu
  W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej: epsa2011@eipa.eu lub z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów: epsa@kprm.gov.pl.

  Wojciech Zieliński
  zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM

  ds. finansowania i zarządzania kadrami służby cywilnej

  Członek Komitetu Sterującego EPSA