MSWiA powiadomiło 7 kwietnia br. starostwa powiatowe i urzędmy miast na prawach prowiatu za pośrednictwem Związku Powiatow Polskich o przyśpieszeniu prac nad przygotowaniem i bezpłatnym udostępnianiem usługi pozwalającej na przesłanie do tych organów wniosku o wydanie prawa jazdy z wykorzystaniem kanału komunikacyjnego jakim jest elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP). W tej sprawie resort spraw wewnętrznych porozumiał się z resortem infrastruktury.

Rozwiązanie zostanie opracowane w dwóch etapach. W etapie pierwszym opracowana zostanie usługa pozwalająca osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, innej niż zobowiązana do złożenia egzaminu, wysłanie poprzez ePUAP wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego organu.
W dalszej kolejności opracowane zostanie rozwiązanie, kompatybilne z powyżej opisaną usługą, pozwalające wewnątrz urzędu na załatwienie wniosku nadesłanego przez ePUAP całkowicie na drodze elektronicznej.