Po raz pierwszy dyrektywa wprowadza limity zapobiegania wzrostowi ilości odpadów w UE. – Celem jest ustabilizowanie przez państwa członkowskie produkcji odpadów do 2012 r. na poziomie z 2008 r. – powiedziała Jackson.

Raport przedstawia jasną hierarchię sposobów postępowania z odpadami. – Priorytetowe znaczenie ma zapobieganie, ponowne wykorzystanie i recycling odpadów. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się spalarnie z odzyskiwaniem energii i wysypiska – stwierdziła Jackson.

Komisja odrzuciła również propozycję zmiany klasyfikacji spalania śmieci z „usuwania” na „odzyskiwanie” w produkcji energii. Raport zostanie poddany pod głosowanie plenarne w lutym 2007 r.