Laureatka konkursu w kategorii „Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego” z powodzeniem zrealizowała ponad 20 projektów. Dorota Bójko pracuje jako inspektor ds. obsługi Rady Gminy, samorządu mieszkańców oraz spraw Unii Europejskiej i zamówień publicznych w gródkowskim ratuszu.

Zwycięzcy I edycji konkursu EUROLIDER 2009:

Kategoria I – Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego

Zwycięzca

Pani Dorota Bójko, Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, samorządu mieszkańców oraz spraw Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gródek, Gródek, woj. podlaskie

Wyróżnienia

Pan Szymon Mazurkiewicz, Dyrektor Kieleckiego Inkubatora Technologicznego, Kielce, woj. świętokrzyskie

Pani Mirosława Tomasik, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy, Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie

Kategoria II – Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej

Zwycięzca

Pan Dariusz Dąbek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry, Kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich i Turystyki Urzędu Gminy Bieliny, Bieliny, woj. świętokrzyskie

Wyróżnienie

Pan Wacław Idziak, Partnerstwo „Razem”, Koszalin, woj. zachodniopomorskie

Kategoria III – Pozostałe osoby, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu Fundusze Europejskie.

Zwycięzca

Pani Bożena Zarecka, Radna Rady Miejskiej w Łobzie, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa, koordynator projektów, Karwowo/Łobez, woj. zachodniopomorskie

Wyróżnienie

Pani Halina Cieśla, prowadzi własne gospodarstwo rolne, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”, Aniołowo, woj. warmińsko-mazurskie

Nagrodę internautów otrzymała Pani Bożena Zarecka, Radna Rady Miejskiej w Łobzie, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa, koordynator projektów, Karwowo/Łobez, woj. zachodniopomorskie

Celem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2009 było nagrodzenie i wyróżnienie osób, które angażują się w wykorzystanie Funduszy Europejskich poprzez realizację przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności. Poprzez Konkurs Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chciało wyróżnić i nagrodzić najbardziej aktywne, kreatywne, zaangażowane osoby, które działając w swoim najbliższym otoczeniu wykorzystują możliwości, jakie stwarzają unijne środki.