Budżet w wysokości 215 milionów euro zostanie w ciągu 7 lat trwania programu przeznaczony na dofinansowanie działań w zakresie partnerstwa miast, pamięci europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego oraz na strukturalne wsparcie szeregu organizacji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i ośrodków analitycznych.

Dzięki programowi „Europa dla obywateli” corocznie prawie 100 tys. osób może brać udział w akcjach organizowanych poza ich miejscem zamieszkania. Konkretnie mówiąc, wsparcie dla inicjatyw w zakresie partnerstwa miast, na które przeznaczono 46,4% łącznego budżetu na 2007 r., objęło tylko w tym roku niemal 2 800 miast partnerskich z całej Europy. Oczekuje się, że w ciągu całego okresu realizacji programu dofinansowanie uzyska ponad 10 tys. projektów w UE.

źródło: http://ec.europa.eu/citizenship