Komisarz Louis Michel powiedział: Bodźcem dla rozwoju są zarówno działania na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym. Europejskie Dni Rozwoju 2008 przyniosą nowe idee w oparciu o założenie, że akcje lokalne są niezbędne, aby nasz wysiłek na rzecz rozwoju przyniósł efekty.

Alain Joyandet, francuski sekretarz stanu odpowiedzialny za współpracę i „frankofonię” podkreślił, że „EDR stanowią okazję, aby zachęcić całą Europę do podjęcia nowych wyzwań i działania na rzecz rozwoju, poprzez poszukiwanie praktycznych rozwiązań w szczególności w odniesieniu do problemu głodu.”

W 2006 roku Europejskie Dni Rozwoju poświęcone były polityce rozwoju, a rok później – zmianom klimatu. Tematem przewodnim tegorocznej trzeciej edycji będzie rola władz lokalnych i lokalny wymiar rozwoju.

Media i rozwój będą tematem wrześniowego Forum w Burkina Faso (http://media-dev.eu), organizowanego w ramach obchodów EDR.

Europejskie Dni Rozwoju stanowią wyjątkową okazję do debaty, wymiany poglądów, osiągania synergii i opracowywania praktycznych inicjatyw. Wydarzenie to jest dowodem zaangażowania Europy w sprawy związane z rozwojem.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.eudevdays.eu

Europejskie Dni Rozwoju są stałym i ważnym punktem w europejskim i międzynarodowym kalendarzu wydarzeń. Od 2006 roku goszczą ponad 3000 uczestników ze wszystkich kontynentów, reprezentujących około 1200 organizacji zajmujących się tematyką rozwoju.

To platforma dyskusji na temat najważniejszych problemów współpracy na rzecz rozwoju, umożliwiająca powstawanie nowych inicjatyw, to miejsce gdzie każdy może się wypowiedzieć –przedstawiciele zarówno administracji rządowej, parlamentów, władz lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych, agencji rozwoju, sektora prywatnego jak i mediów.

EDR są więcej niż tylko kolejnym spotkaniem na szczeblu instytucjonalnym, ich zadaniem jest budzenie społecznej świadomości w kwestii współpracy w zakresie rozwoju. W tym celu zorganizowanych zostanie wiele imprez dla szerokiej publiczności, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, warsztaty i targi.

Unia Europejska jest wiodącym na świecie darczyńcą, którego udział w pomocy światowej wynosił 56 proc. – 47,6 mld euro w 2007 roku. UE zwiększy wartość środków pomocowych do 66 miliardów euro w 2010 i 90 miliardów euro w 2015 r. Unia Europejska jest także głównym partnerem handlowym krajów rozwijających się.

Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasowy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce