Zaproponowane przez urząd rozwiązanie zakłada zminimalizowanie czasu obsługi rejestracyjno-weryfikacyjnej zeznania oraz obniżenie kosztów związanych z korektą błędnie złożonych deklaracji – mówi Arkadiusz Maćkowiak, naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu.

Zgodnie z projektem pracownik w obecności podatnika wprowadza dane z zeznania lub wymaganych do niego załączników bezpośrednio do systemu komputerowego. Konstrukcja programu umożliwia wyłapanie wszystkich błędów formalnych lub rachunkowych. Podatnik ma więc możliwość dokonania korekty swojego zeznania w momencie jego składania. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność późniejszego wzywania podatnika ponownie do urzędu w celu skorygowania zeznania. Oszczędzamy w ten sposób czas podatnika i pracowników. Dodatkowo rozwiązanie takie daje możliwość zminimalizowania kosztów obsługi składanych zeznań.

Zgłoszony przez gostyński urząd projekt funkcjonuje w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu już od czterech lat. Zaproponowany podatnikom nowatorski sposób składania zeznań rocznych PIT-36 oraz PIT-37 spotkał się z dużym zainteresowaniem – czytamy w dzienniku.