Ewaluacja, czyli systematyczne zbieranie i analizowanie danych, pozwala na bieżące sprawdzanie czy zamierzone, w ramach projektu, rezultaty są osiągane. Ewaluacja wspomaga proces zarządzania projektem, pozwala szybciej przewidzieć problemy, jakie możemy spotkać w toku realizacji naszego projektu i jak im skutecznie zaradzić – mówi Joanna Ludwiczak socjolog z Centrum PISOP, współautorka publikacji Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium.

Zagadnieniu ewaluacji poświęcone będzie szkolenie organizowane w Żerkowie (koło Jarocina) w następujących terminach: 22-23 września, 23-24 września, 24-25 września, 25-26 września, 29-30 września br. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego z Wielkopolski.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą informacje, które stanowią esencję wiedzy i doświadczenia w zakresie badań ewaluacyjnych projektów. Nabyte umiejętności pozwolą samodzielnie przeprowadzić ewaluację, a także profesjonalnie przygotować zlecenie dla podmiotów, które będą przeprowadzały ewaluację w naszym imieniu (i w jaki sposób weryfikować ich pracę). Szkolenia poprowadzą: Beata Ciężka – Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Ewa Gałka – redaktor naczelna publikacji Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium. Jest to jedyne szkolenie w Polsce poświęcone ewaluacji projektów miękkich – podkreśla Justyna Schaefer-Kurkowiak z Centrum PISOP, współorganizatorka szkolenia. Do jego poprowadzenia udało nam się zaangażować wybitnej klasy specjalistów.

Szkolenie w 70% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe. Uczestnicy uiszczają tylko opłatę w wysokości 150 zł. za osobę. W przypadku, gdy z jednej instytucji w szkoleniu weźmie udział dwoje przedstawicieli, opłata za udział drugiej osoby wynosi 140 zł. Centrum PISOP zapewnia dojazd (z Leszna lub Poznania), zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia można przesyłać do 15. września mailem na adres: joanna.ludwiczak@pisop.org.pl lub faksem pod nr: 061/851 91 34. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie serwisu: www.pisop.org.pl