Kaczmarek brał udział w obradach połączonych sejmowych komisji rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki, które zajmowały się rządowym projektem kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG).

W praktyce chodzi o odłożenie noweli tych przepisów w czasie – z 1 stycznia 2007 r. do 1 października 2008 r.

Prace nad nowelizacją ustawy o SDG trwają od kilku miesięcy. Jak wyjaśnił wiceminister, opóźnienie wynika z faktu, iż resort spraw wewnętrznych potrzebuje więcej czasu na informatyczne przygotowanie administracji do systemu „1 okienka”.

Po wdrożeniu nowego systemu informatycznego przedsiębiorca będzie mógł ominąć gminę i zgłosić podjęcie działalności w urzędzie skarbowym, skąd odpowiednie dane zostaną przesłane automatycznie do ewidencji REGON w urzędach statystycznych i do ZUS.

Ewidencja w gminach, którą resort uważa za niepotrzebne obciążenie administracyjne przedsiębiorców, zostałaby zniesiona.