Urzędnicy, przygotowując przetargi, będą mogli oficjalnie zwracać się do przedsiębiorców o potrzebne informacje. Otwarta i jawna komunikacja na linii urząd – wykonawcy ma pomóc samorządom i administracji prawidłowo przygotować wymagania przetargowe – parametry sprzętu czy kryteria oceny ofert. Ułatwi także zamawiającym kontakt z najnowszymi technologiami. Taką rolę ma pełnić dialog techniczny zaproponowany przez Urząd Zamówień Publicznych w założeniach do planowanej nowelizacji prawa zamówień publicznych.