Rząd nie wyklucza innych zmian w zasadach dokumentowania stażu pracy. Możliwe, że polscy pracodawcy będą musieli honorować zaświadczenia o zatrudnieniu wydawane przez zagranicznych przedsiębiorców, a okres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku samozatrudnionych) będzie równoważny ze stażem pracy.

W trakcie dyżurów senatorskich wielokrotnie spotykałem się z osobami powracającymi z zagranicy, które miały problem z zatrudnieniem w Polsce, bo urzędy nie honorowały zaświadczeń o stażu pracy wydawanych przez zagranicznych pracodawców – tłumaczy senator i wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Podkreśla, że osoby te nie mogły startować np. w konkursach na stanowiska urzędnicze, bo nie mogły przedstawić polskiego świadectwa pracy potwierdzającego staż na danym stanowisku. Podobny problem mają osoby samozatrudnione, które formalnie nie są pracownikami i nie mogą otrzymać świadectw pracy.