Naszym Klientom oferujemy:
+ nowoczesne szkolenia dla menedżerów oraz pracowników biur, które opierają się na harmonijnym kształtowaniu wiedzy i umiejętności uczestników;
+ coaching ITP – Indywidualny Trening Psychologiczny oparty na metodach wypracowanych w najlepszych tradycjach filozoficznych i szkołach psychologicznych;
+ usługi rekrutacyjne na stanowiska menedżerskie, administracyjne oraz pracowników HR i trenerów wewnętrznych;
+ projekty doradcze w obszarze zarządzania, HR oraz organizacji i funkcjonowania procesów administracyjnych w firmach i instytucjach;
+ badania satysfakcji klientów i pracowników;
+ badania psychologiczne i socjologiczne.