Placówka jest rekomendowana przez Urząd Służby Cywilnej. Usługi świadczone przez Delphi Biuro Doradztwa i Usług wykonywane są przy użyciu zasobów własnych firmy przy współpracy ze stałą grupa specjalistów.
Cecha wyróżniającą Delphi BDU wśród innych tego typu placówek jest dobór kadry, łączącej wysokie kwalifikacje z zastosowaniem nowoczesnych, interaktywnych metod pracy. W działalności szkoleniowej osiągamy sukcesy, ponieważ klienci lubią nasz styl pracy i interaktywne, przemawiające do wyobraźni sposoby prowadzenia zajęć. Duży nacisk kładziemy na stosowanie nowoczesnych technik prezentacyjnych z wykorzystaniem własnego sprzętu multimedialnego. Staramy się działać kompleksowo i dostosowywać usługi do potrzeb klienta.

Delphi – Ośrodek Szkoleniowy prowadzi szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców i wszystkich grup pracowniczych. W 20003 roku firma zgłosiła się do udziału w tworzonej przez ciop – pib pilotażowej sieci ekspertów ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku procesu certyfikacji mgr Katarzyna Grabowska – Wawrzeniecka uzyskała certyfikat eksperta ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy.
Działalność firmy jest ukierunkowana na promowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy jako dziedziny wiedzy użytecznej, przynoszącej wymierne korzyści pracodawcom i poprawiającej bezpieczeństwo pracy oraz komfort pracowników. Cel ten osiągany jest dzięki zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanej kadry, stale współpracujących z firmą konsultantów i wykładowców, łączących wykształcenie z doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowcy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje na studiach inżynierskich i podyplomowych oraz biorą udział w szkoleniach i konferencjach. Upowszechniane są publikacje centralnego instytutu ochrony pracy – państwowego instytutu badawczego, państwowej inspekcji pracy oraz materiały własne. Dewizą naszej działalności jest przełamywanie stereotypu myślenia o szkoleniach bhp jako nudnych i nikomu niepotrzebnych zajęciach.