Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. organizuje szkolenia, seminaria oraz konferencje branżowe z zakresu zamówień publicznych. Jest spółką wyodrębnioną w kwietniu 2000 r. z Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. w związku z rozwojem na większą skalę działalności edukacyjnej (m. in. rozszerzenie oferty o konferencje branżowe, seminaria oraz utworzenie – we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie – Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych).
Oferujemy także szkolenia dedykowane, "szyte na miarę" potrzeb i uwzględniające specyfikę instytucji, prowadzone zwykle w siedzibie Klienta.

Gwarantujemy:
– wykładowców dysponujących największą wiedzą i doświadczeniem z dziedziny zamówień publicznych,
– bogate materiały szkoleniowe – do wykorzystania w praktyce,
– wysoki standard obiektów szkoleniowych.

Ze szkoleń prowadzonych przez naszych wykładowców skorzystało już około trzydziestu tysięcy osób, których codzienna praca każdego dnia potwierdza najwyższą jakość naszych usług.