Uczymy tego wszystkiego, co przez dwa i pół tysiąca lat wypracowała retoryka. Bazujemy na ogromnym doświadczeniu wieków minionych wykorzystując zaktualizowaną wiedzę o człowieku w szerokim tego słowa znaczeniu.
W biznesie nie można bagatelizować braku umiejętności:

– przekonywania do swoich projektów,
-zachęcania innych do działania,
– pisania poprawnych podań, listów, pism,
– improwizowanego przemawiania ,
– prowadzenia rzeczowej polemiki.