Nowe Motywacje od 1997 roku wspierają instytucje życia publicznego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Do tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów, które wpłynęły m. inn. na podniesienie jakości obsługi klientów urzędów, poprawę komunikacji wewnętrznej w organizacjach, wzrost satysfakcji i motywacji personelu. Wszystkie te działania w efekcie przyczyniły się do sprawnego i skutecznego funkcjonowania urzędów administracji publicznej.
Więcej informacji na stronie www.nm.com.pl.