Celem REFA jest poprawa funkcjonowania urzędów administracji samorządowej i rządowej, a także poprawa warunków pracy osób tam zatrudnionych.
REFA prowadzi szkolenia i doradztwo skierowane do pracowników wszystkich obszarów administracji.
Jednolita terminologia metodologii REFA w zakresie organizacji pracy ułatwia międzynarodowy transfer know-how.
Podstawą kształcenia REFA jest modularna struktura szkoleń. Obejmuje ona ponad 300 modułów. Umożliwia to elastyczne dostosowanie kształcenia do potrzeb instytucji i pracowników.
Przeprowadzane w Polsce szkolenia cechuje ta sama wysoka jakość, jak szkolenia organizowane w Niemczech i w 23 innych krajach na świecie.
Firma działa na rynku polskim od 1993 roku.