Podwyżki gwarantuje im ustawa z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 (Dz.U. nr 35, poz. 213). Zgodnie z nią, do 2009 roku, co roku, ma być zwiększany mnożnik służący do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego. Jego wysokość na dany rok określa w rozporządzeniu prezes Rady Ministrów. Zatem, aby go zmienić, należy znowelizować rozporządzenie.

31 października Jarosław Kaczyński podpisał cztery rozporządzenia zwiększające mnożnik dla służb mundurowych objętych programem modernizacji. Jednakże zgodnie z ustawą, w porównaniu z obecnym rokiem, mnożniki miały wzrosnąć tylko o około 0,15. Tymczasem premier zwiększył je wszystkim funkcjonariuszom o 0,30. Dzięki temu otrzymają oni większe podwyżki od planowanych przy uchwalaniu ustawy modernizacyjnej.

Ponadto, jeśli nowy rząd zaakceptuje zaplanowaną na 2008 rok wysokość kwoty bazowej dla funkcjonariuszy (mnoży się ją przez wskaźnik), to ich wynagrodzenia zwiększą się dodatkowo o 2,3 proc. W tym roku bowiem kwota ta wynosi 1459,84 zł, a w następnym ma wynieść 1493,42 zł. Taki wzrost oznacza dodatkową podwyżkę średnio o 100 zł.