W gminie Gorzyce pod wodą znalazły się miejscowości: Furmany, Orliska, Sokolniki, Trześń i Zalesie Gorzyckie. Zalanych zostało blisko 1100 budynków mieszkalnych oraz budynki gospodarcze w gospodarstwach rolnych, a także szkoły, domy kultury oraz wiele obiektów usługowych i produkcyjnych. Zginęło wiele zwierząt gospodarskich, a uprawy zostały zniszczone całkowicie.

Na podstawie informacji Urzędu Miasta Gdańsk

Na zdjęciu od lewej: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz wójt Gorzyc Marian Grzegorzek
Fot: UM Gdańsk