Wykorzystanie Funduszu Spójności wynosi obecnie prawie 33% dostępnej alokacji i jest dwukrotnie wyższe niż poziom wydatkowania podawany przez media.

Natomiast wydatkowanie funduszy strukturalnych w Polsce (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – część „Orientacja”, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa) osiągnęło poziom prawie 55 proc. zobowiązań na cały okres programowania, czyli 17,8 mld zł płatności dla beneficjentów.

Nie jest również prawdą, że Polsce grozi utrata środków unijnych. W 2007 r. minimalny poziom wydatkowania gwarantujący nie utracenie środków, to 41% alokacji funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006. W końcu sierpnia 2007 r. poziom wydatków sięgnął prawie 55 procent czyli znacznie przekroczył minimalny próg. Fundusz Spójności możemy wykorzystywać do końca 2010 r. czyli jeszcze ponad 3 lata. W tym czasie Polska bez wątpienia zdoła wykorzystać przypadające nam środki.