Nad projektem ustawy o finansach publicznych pracuje obecnie Ministerstwo Finansów. Według ostatnich informacji, wyniki prac będą "wkrótce" konsultowane z premierem Jarosławem Kaczyńskim.

"W ustawie o finansach publicznych środki unijne trafią do budżetu państwa i będą traktowane jak krajowe środki publiczne. Skończymy z prefinansowaniem, współfinansowaniem i finansowaniem z trzech źródeł, które są rozliczane oddzielnie" – powiedziała Gęsicka. Dodała, że jest jeszcze za wcześnie na przedstawianie dokładniejszych założeń projektu.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce też uproszczenia procedur, pozwalających na wykorzystanie środków unijnych, by stały się one podobne do procedur wykorzystywania środków krajowych.

"Procedury wykorzystania środków na projekty krajowe będą takie same, jak na unijne. Nie będzie tak, że obowiązuje z jednej strony jakaś nieprawdopodobnie skomplikowana procedura aplikowania i rozliczania, a środki krajowe są uzyskiwane bez większych kłopotów" – powiedziała minister.

Według niej, takie ułatwienia zostaną wprowadzone "w nowej perspektywie na lata 2007-2013, w zależności od tego, kiedy zaczniemy finansować w nowej perspektywie".

Gęsicka poinformowała też, że jej resort wystąpił do Ministerstwa Finansów o przyznanie w budżecie na 2007 r. 55 mln zł na działania ministerstwa rozwoju. Dodała, że budżet resortu jest bardzo mały w porównaniu z wartością programów (w tym roku 10 mld zł), które realizuje.