To właśnie gminy, jako najmniejsze, a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych. Dlatego podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

KORZYŚCI DLA GMIN

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Gmina Fair Play” uzyskacie Państwo w biurze konkursu, osoby do kontaktu: Paulina Bednarz, Agata Rozalska, tel: (22) 630 98 04, (22) 630 96 99, fax: (22) 826 25 96, e-mail: pbednarz@fairplay.pl, pr@fairplay.pl oraz na naszych stronach internetowych www.fairplay.pl