Zarząd woj. świętokrzyskiego przyjął 24 lipca „Wstępne wnioski i propozycje do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”. „Inwestycja w budowę regionalnego portu lotniczego Kielce-Obice uwzględniona została jako jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych społecznie.

Podkreśla się, że port lotniczy Obice otworzy nowe możliwości powszechnie dostępnego i szybkiego podróżowania. Argumentuje, że „prognozy dalszego rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce są bardzo optymistyczne.

Niestety Komisja Europejska odmówiła wsparcia materialnego dla tej inwestycji. Kielce zabiegały o 39 mln euro unijnego dofinansowania budowy lotniska dla regionu. Komisja Europejska odmówiła jednak wsparcia materialnego dla tego przedsięwzięcia, argumentując, że rokuje ono słabe nadzieje na rentowność. Władze miasta są jednak przeciwnego zdania i zapewniają, że pozyskają odpowiedniego inwestora.

Z opracowania, które zostało przygotowane przez firmę Ove Arup & Partners International Ltd wynika, że regionalny port lotniczy w Obicach osiągnąłby pierwsze zyski – według scenariusza pesymistycznego – w 2024 roku, a według optymistycznego – w 2016 roku. Za 20 lat z Obic miałoby korzystać – w wariancie pesymistycznym – dwa miliony pasażerów rocznie, a w optymistycznym – pięć milionów – podaje „Gazeta Prawna”.