Autorzy wniosku powołują się na art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.). Gmina wyjaśnia jednak, że opisana sprawa nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Inwestycja będzie zrealizowana jako jej zadanie statutowe. Droga, którą chce przebudować, ma służyć społeczności lokalnej, toteż za korzystanie z niej nie będzie się pobierać opłat.

Co prawda gmina jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących wieczystego użytkowania, dzierżawy i sprzedaży działek. Jednakże czynności te nie są jednak związane z projektowaną inwestycją.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko gminy za prawidłowe – jeśli nie ma związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Po analizie wniosku dyrektor IS stwierdził, że planowana przez gminę przebudowa drogi nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca nie ma więc prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług służących realizowanej inwestycji.