W regulaminie, który jest aktem prawa miejscowego, gminy mają możliwość nałożenia na mieszkańców wymogu segregacji odpadów – czytamy w dzienniku.
Przykładowo taki obowiązek został określony w regulaminach w Warszawie czy Pruszkowie. Jednak takiego wymogu nie mają mieszkańcy Krakowa.

Selektywne zbieranie odpadów z jednej strony wymusza możliwość ograniczenia w pewien sposób opłat. Jest to możliwe, jeżeli segreguje się większość śmieci. Jednak w niektórych rejonach kraju jest to wymóg prawa miejscowego, a za niestosowanie się do przepisów może grozić mandat, gdyż straż miejska sprawdza realizację tego obowiązku.