Czym bliżej do końca roku, tym samorządy emitują więcej papierów dłużnych, ponieważ ich potrzeby na finansowanie rosną. Podobnie jest w tym roku. W trzecim kwartale samorządy znów zaczęły się masowo zadłużać.

W ciągu trzech miesięcy do końca września samorządy podpisały dwa razy więcej umów na nowe programy niż w pierwszej połowie roku. Dotychczas 44 powiaty, gminy oraz miasta zawarły z bankami umowy na emisję obligacji o wartości ponad 280 mln zł.

Jak zauważają bankowcy, obecny kryzys finansowy i zastój na rynku papierów korporacyjnych może pomóc w rozwoju rynku obligacji samorządowych. Samorządy są bowiem postrzegane jako coraz mniej ryzykowne podmioty. Do tego w górę poszły marże nie tylko papierów firm, ale także obligacji komunalnych. Zamiast 20 – 35 pkt, jak jeszcze niedawno, dziś sięgają 60 i więcej pkt.