Projekt nowej ustawy "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", którą właśnie opracowało Ministerstwo Budownictwa, zwalnia gminy z obowiązku uzyskania zgody w referendum na przejęcie kontroli nad śmieciami na swoim terenie. Będą mogły usługi wywozu zlecać tylko swoim spółkom komunalnym, ewentualnie firmom, z którymi chcą współpracować. 

Projekt to efekt lobbingu firm komunalnych i niektórych samorządów. Chcą przejąć część rynku, który teraz należy do nas – alarmuje Dariusz Matlak z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami zrzeszającej głównie prywatne firmy z tej branży. 

Izba straszy rosnącymi cenami wywozu śmieci. Ceny są niskie, bo jest duża konkurencja. Tam, gdzie gmina ma monopol na wodociągi czy kanalizację, zawsze koszty tych usług są wysokie. Dziś przeciętny Kowalski płaci za wywóz śmieci od 4 do 7 zł na osobę miesięcznie. Jeśli wywóz wezmą w swoje ręce jednostki komunalne, ceny wzrosną o połowę – wylicza Matlak.