Zgodnie z obecnym jego brzmieniem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. To oznacza, że wyłączone z opodatkowane są zarówno drogi publiczne, jak i wewnętrzne. Według nowelizacji podatkowi nie będą podlegać grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Zwolnienie będzie się więc odnosić wyłącznie do dróg publicznych.

Michał Wojtas, doradca podatkowy z kancelarii EOL Kancelaria Doradców Podatkowych Elżbieta Olechowska, Bartosz Olechowski tłumaczy, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, nie są nimi drogi wewnętrzne, m.in. osiedlowe, dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych, do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców. Nowelizacja przewiduje opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości.

więcej w „Gazecie Prawnej”.