Pewne małżeństwo warszawskie, które wykupiło mieszkanie komunalne po dwóch latach postanowiło rozejść się i sprzedać mieszkanie, z cenę którego planowało ono kupić dwa inne lokale. W urzędzie dzielnicowym stwierdzono, że nie będą oni zobowiązani do zwrotu bonifikaty, jeśli pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe. Okazało się jednak – mimo, że pieniądze zostały właśnie na ten cel przeznaczone – że małżeństwo ową bonifikatę zwrócić musiało, ponieważ – zdaniem urzędników, którzy powołali się na art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) – nie mogli z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania pokryć kosztów notarialnych.

To nie jedyny problem ze zwrotem bonifikaty, jaki mają wykupujący. Przepis w tej sprawie jest nowy (wszedł w życie 20 października 2007 r.) i nie obrósł jeszcze w orzecznictwo. Wcześniej to gminy decydowały o tym, kiedy wykupujący mają zwrócić bonifikatę. Potem zasady zwrotu przeniesiono do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W świetle tej zasady, jeżeli przed upływem pięciu lat od wykupu lokal został sprzedany, bonifikatę trzeba zwrócić. Jednakże ustawa przewiduje pewne wyjątki. Nie trzeba jej zwracać m.in., jeżeli środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu roku na nabycie innego lokalu mieszkalnego – podaje „Rzeczpospolita”.