– Projekt przewiduje, że finansowe wsparcie wyniesie od 30 do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, a nie jak obecnie od 20 do 40 proc. Najwięcej gminy dostaną na remonty lub przebudowę budynków, w wyniku których powstaną noclegownie lub domy dla bezdomnych – wyjaśnił Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Na remonty, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków prowadzących do utworzenia lokali socjalnych będą mogły otrzymać 40 proc. kosztów przedsięwzięcia. Najmniej, bo 30 proc., gminy otrzymają na budowę (rozbudowę lub nadbudowę), w wyniku której powstaną lokale socjalne, albo na zakup tego rodzaju mieszkań.

Nowelizacja dopuszcza też możliwość zakupu całych budynków (a nie, jak jest obecnie – poszczególnych lokali), a także budowę mieszkań komunalnych. Jednocześnie gminy będą miały przenosić do nowych mieszkań najemców z lokali komunalnych znajdujących się w budynkach o niskim standarcie, a te adaptować na lokale socjalne.