Gdy podatnik ma do zapłaty 43,123 zł, jedna gmina zażąda dokładnie takiej kwoty, inna 43,12 zł, a jeszcze inna 43 zł. Problem w tym, że tylko ta ostatnia właściwie określiła kwotę podatku należnego.

Artykuł 63 Ordynacji podatkowej stanowi, że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. A zatem w przypadku kwoty podatku 43,78 zł podatnik powinien zapłacić 44 zł. Jeśli podatek wyniesie 43,12 zł, gmina powinna wymagać zapłaty 43 zł.