Pieniądze za wywóz śmieci trafią bezpośrednio do gmin, a nie jak dotychczas do kieszeni przedsiębiorców. Będą przeznaczone m.in. na utylizację odpadów, czego wymaga od nas Unia Europejska.

– Obecnie gmina musi budować ekologiczne instalacje przetwarzania odpadów, a nie ma na to środków finansowych. Musi je budować, nawet gdy na jej terenie nie ma tylu odpadów, które mogłyby być kierowane do nowoczesnych sortowni, spalarni lub innych zakładów utylizacji – mówi Beata Hofman, kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Łodzi.