Dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu wskazał niedostatki ustawy o ochronie praw lokatorów.

– Wśród nich wymienił brak danych o wysokości czynszów w prywatnych zasobach. Utrudnia to rozstrzyganie sporów o podwyżki oraz ocenę ich zasadności – mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. – przekonuje wiceminister – tego problemu już nie będzie. Wejdą w życie przepisy, które umożliwią gminom zestawianie czynszów obowiązujących w prywatnych budynkach, tzw. lustro czynszowe.

Dane mają być przekazywane gminie dwa razy w roku na formularzach, których wzór poda rozporządzenie. W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury nad nim pracuje.

– To kolejny biurokratyczny obowiązek, nic więcej – uważa Tomasz Urbaś, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości z Gdyni. – Nowe uregulowania mówią tylko o gromadzeniu danych. Milczą natomiast o ich wykorzystaniu. Można się jedynie domyślać, czemu będą służyć.