Administrator danych ma bowiem obowiązek zgłaszać do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO) każdą zmianę informacji w zakresie objętym zgłoszeniem zbioru danych do rejestracji (art. 41 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

GIODO wyjaśnia, że możliwe są oba rozwiązania. Administrator danych może zgłosić aktualizację zbioru danych prowadzonego na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Aktualizację lub nowy zbiór trzeba zgłosić na formularzu. Określa go załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO (DzU nr 100, poz. 1025) – podała „Rzeczpospolita”.