Chcemy utworzyć nowy moduł informacyjny, który pomoże samorządom w zarządzaniu i planowaniu rozwoju. Moduł zostanie „wyciągnięty” z zasobów obecnego Banku Danych Regionalnych i będzie całkowicie poświęcony dla obsługi administracji samorządowej – tłumaczy Dominika Rogalińska, dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS.Oprócz podstawowych elementów jak liczba ludności, czy gęstość zaludnienia, możliwe będzie także rankingowanie według dochodów i wydatków budżetowych, a nawet kosztów obsługi administracyjnej danego urzędu.