W harmonogramie tym Instytucje Zarządzające krajowymi programami operacyjnymi wskazały indykatywne terminy rozpoczęcia pierwszych naborów wniosków oraz orientacyjne terminy wydania pierwszych decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach poszczególnych działań. Należy jednocześnie zauważyć, iż Program Operacyjny Pomoc Techniczna, a także część działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostały uruchomione już w 2007 r.

Terminy rozpoczęcia naborów wskazane w harmonogramie mają charakter prognostyczny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec pewnym modyfikacjom.

Zobacz harmonogram >>>