Konferencja „Strategie rozwoju w samorządzie” było to spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych, podczas których reprezentanci polskich instytucji prezentowali zastosowane w swoich urzędach rozwiązania w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, źródła finansowania infrastruktury oraz zarządzanie usługami publicznymi. Wśród prelegentów nie zabrakło również zagranicznych gości. Dobrymi praktykami – sprawdzonymi w amerykańskich urzędach – dzielili się z naszymi samorządowcami: Bret Schindler (były burmistrz Miasta New Jersey), Julia Vitullo Martin (Dyrektor Center for Rethinking Development, Manhattan Institute for Policy Research w Nowym Jorku), Ester Fuchs (były doradca Burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga) oraz H. E. Victor Ashe (Ambasador Stanów Zjednoczonych).

Uczestnicy konferencji chwalili amerykańskie doświadczenia, jednak nie byli oni zgodni co do powodzenia proponowanych rozwiązań w polskich samorządach. Według Jana Szoca (ekspert Związku Powiatów Polskich) „doświadczenia amerykańskie są ciekawe, ale praktycznie nie są one możliwe do przeniesienia na grunt polski”. Nie zgadził się z nim Ireneusz Jabłoński (Centrum im. Adama Smitha), który powiedział, że tak naprawdę „nie trzeba wymyślać nic nowego, wystarczy tylko brać dobre przykłady, a stwierdzenie, że przykłady ze Stanów Zjednoczonych nie sprawdzą się w Polsce, jest groźne.
W jednym wszyscy byli zgodni: na wszystkie działania potrzebne są pieniądze, i tu dużą rolę odgrywają fundusze europejskie. Jak zauważył Mirosław Poppe (Dyrektor KPMG), nie zawsze są one w praktyce wykorzystywane tak, aby w pełni zadowolić obywateli. Jednak dzięki konkurencyjności projektów, niedługo dofinansowanie otrzymywać będą tylko najlepsze projekty.
Ale tak naprawdę sukces samorządu nie zależy od środków unijnych, tylko od sprawnego przywództwa, dobrej jakości rządzenia, wysokiego poziomu konkurencji oraz odpowiedzialności publicznej za wszelkie mienie. Bo jak celnie podsumował spotkanie Ireneusz Jabłoński: „Idea dobrego rządzenia ma swoje konsekwencje, i warto o tym pamiętać”

Po konferencji odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczano nagrody dla najbardziej podziwianych samorządowców w Polsce. O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, że jest to wyróżnienie środowiskowe – „najbardziej podziwiani” wybierani są przez przedstawicieli samorządów. I tak tytuł i statuetkę otrzymali: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego (Najbardziej Podziwiany Marszałek Wojewódzki), Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocław (Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta), Włodzimierz Śniecikowski, Burmistrz Gostynina (Najbardziej Podziwiany Burmistrz), Ryszard Kurp, Starosta Wolsztyński (Najbardziej Podziwiany Starosta) oraz Kazimiera Tarkowska, Wójt Kleszczowa (Najbardziej Podziwiany Wójt).