Na budżet II edycji Programu „BLISKO BOISKO” przeznaczono 15 mln zł, w tym 10 mln zł z funduszów prewencyjnych PZU oraz 5 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oznacza to, że dofinansowanie budowy każdego boiska wyniesie ze strony PZU – 46,66 % (maksymalnie 200.000 zł), ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki – 23,34 % (maksymalnie 100.000 zł).

Sztuczna nawierzchnia, położona w centralnej części boiska, będzie zawierać logo PZU, wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy zawartej przez PZU z wnioskodawcą. PZU pokryje koszty związane z wykonaniem logo PZU, niezależnie od kwoty dofinansowania.

Wszelkich informacji na temat Programu „BLISKO BOISKO” udziela Biuro Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu PZU
tel. (22) 582-34-04, (22) 582-31-39,
kom. 0-693-303-274, 0-666-888-959.
oraz Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (numery telefonów są dostępne na stronie internetowej http://www.msport.gov.pl/ w zakładce „Inwestycje”).

źródło: www.pzu.pl