Konferencja umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z interpretacją i komentarzem do wprowadzonych w wyniku dwóch nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych z 2009 r. zmian znawców tematu i praktyków.
Powodem pierwszej nowelizacji była sytuacja kryzysu gospodarczego, który odczuliśmy także w Polsce. Ustawodawca uznał, że należy wprowadzić kilka mechanizmów, które ułatwią funkcjonowanie wykonawcom poprzez zwiększenie ich płynności finansowej. Stąd pojawiła się możliwość stosowania zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego – wyjaśnił Grzegorz Czaban. W jego ocenie druga nowelizacja jest klasycznym przykładem wypełnienia zobowiązań Polski wobec UE jako kraju członkowskiego. Celem tej nowelizacji jest wdrożenie tzw. dyrektywy odwoławczej. – Wykonawcy dostrzegą najbardziej to, że nastąpiła likwidacja protestu – podkreślił prelegent.Prelegenci przedstawili swoje doświadczenia oraz uwagi względem funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Jerzy Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Grzegorz Czaban, Elżbieta Zdanowicz oraz Łukasz Czaban omówili niuanse najbardziej problemowych zagadnień, z którymi na co dzień muszą mierzyć się urzędnicy oraz wykonawcy. Omówiono problem kwalifikowania uczestników postępowania, poświadczania referencji oraz wprowadzonych nowymi przepisami środków ochrony prawnej. Poruszono zagadnienia traktowania dużych i małych uczestników postępowania postępowania oraz ograniczeń w możliwości wnoszenia odwołań wynikających z najnowszych regulacji.Istotnym elementem konferencji były prezentacje konkretnych przypadków stosowania prawa zamówień publicznych przedstawiane przez urzędników reprezentujących urzędy zlokalizowane w całej Polsce. Uczestnicy mieli okazję skonfrontowania i porównania swoich doświadczeń. Urzędnicy mogli poznać problemy firm startujących w przetargach a firmy z dylematami urzędów w organizacji postępowań.W II Dniu Otwartym Zamówień Publicznych udział wzięło 1000 gości z całego kraju. Wśród uczestników byli specjaliści i praktycy, urzędnicy odpowiedzialni za organizacją zamówień oraz przedstawiciele firm zainteresowanych realizacją zleceń publicznych. Organizatorem wydarzenia była Grupa APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej, a współorganizatorem serwis nowoczesnych urzędników Publiczni.pl. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Powiatów Polskich.Więcej informacji >>> >>>