Z analizy przeprowadzonej przez gazetę wynika, że województwa opolskie, zachodniopomorskie oraz kujawsko-pomorskie największą część swych budżetów unijnych postanowiły przeznaczyć na wsparcie biznesu. Regiony mocniej rozwinięte gospodarczo – Pomorski, Śląski i Mazowiecki – gotowe są wspierać firmy w znacznie mniejszym zakresie. Chodzi o fundusze, które województwa dostały z UE do wykorzystania w latach 2007-2013.

W sumie na dotacje inwestycyjne dla firm, fundusze pożyczkowe, doradztwo oraz promocję innowacyjnych rozwiązań regiony przeznaczą ok. 4 mld euro, czyli 24% przyznanych im z Unii Europejskiej pieniędzy.

Taki podział pieniędzy wskazuje, że samorządy wolą wykorzystać fundusze tak, by mieszkańcy mogli jak najszybciej zobaczyć efekty w postaci dróg czy obiektów użyteczności publicznej, a to strategia krótkoterminowa, realizowana pod kątem wyborów – powiedziała „Rzeczpospolitej” Małgorzata Krzysztoszek, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.