Zgodnie z nowym zarządzeniem kandydat na członka rady nadzorczej będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne. Ogłoszenie o takim konkursie ma być opublikowane na stronach internetowych ministerstwa. Resort będzie informował o spółce, do której jest prowadzony nabór, jej działalności, oczekiwaniach od kandydatów oraz liczbie miejsc w radzie.

Z pominięciem takiej procedury mogą do rady nadzorczej trafić osoby, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. nr 198, poz. 2038 z późn. zm.). Są to osoby, które mają stopień doktora nauk prawnych lub ekonomicznych, a także ci, którzy są wpisani na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych. Zgodnie z nowym zarządzeniem ministra muszą oni jednak w ciągu siedmiu dni od publikacji ogłoszenia zgłosić chęć ubiegania się o stanowisko w radzie nadzorczej.