Grzegorz Bliźniuk, wiceminister spraw wewnętrznych, odpowiadający za informatyzację, zwraca uwagę, że w sobotę zacznie obowiązywać Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010. Dodaje, że dzięki powołaniu przy rządzie pod koniec marca Komitetu ds. Informatyzacji i Łączności w końcu jest skuteczny mechanizm, który pozwoli nadzorować realizację projektów informatycznych w skali rządu.

– Sądzę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy powinno nam się udać rozpisać przetargi – zapowiada Grzegorz Bliźniuk.

Jest to ważne dla rynku IT, bo w ubiegłym roku sektor publiczny nie przeprowadził żadnego dużego przetargu.