W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita przytacza stanowisko Kancelrii Premiera w sprawie wyngradzania pracowników samorządopwych, z której wynika że minimalne wymogi kwalifikacyjne muszą spełniać jedynie nowo przyjmowani do wykonywania zadań inspektorskich.

Pod koniec maja br. Rzeczpospolita w artykule pt. „Bedą zwalniać inspektorów” zwróciała uwagę na niejasną sytuację pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach inspektór, ale posiadających średnie wykształcenie. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby inspektorzy posiadali wyższe wykształcenie.