Porozumienie zostało podpisane 6 sierpnia br. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża, prezesa Telekomunikacji Polskiej Macieja Wituckiego oraz prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacka Wojnarowskiego.

Z danych wynika, że blisko 40 proc. spośród 8500 polskich bibliotek nie ma dostępu do Internetu. Problem ten dotyczy szczególnie placówek położonych z dala ośrodków miejskich. Takich bibliotek i ich filii na wsi i w małych miastach jest 2500.